ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภาวินี ใจหนัก
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :จัดการงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการงานทั่วไป