ชื่อ - นามสกุล :นายคนึง บัวเงิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :การศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : การศึกษา