ชื่อ - นามสกุล :นายณรงฤทธิ์ ปวงคำ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย