ชื่อ - นามสกุล :นายบรรเจิด คันชิง
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :ภารโรง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ภารโรง