ชื่อ - นามสกุล :นางประไพร ใจมา
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :คนงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานทั่วไป