ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรำพรรณ มหาชัย
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
หน้าที่หลัก :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน