ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์วลัญช์ หายทุกข์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล