ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทรภร พวยพุ้ง
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :พัฒนาชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พัฒนาชุมชน