องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ตามลิ้งค์นี้ค่ะ http://www.dla.go.th/pub/survey256005.jsp?fbclid=IwAR3mur-p3gfyY3jrqEr6Bo0ZxLtevJsLG7K7pM9uZxfPkE5ZY8SQXxpDjFw
สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
ไม่พบฟีด