องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลเชียงบาน เข้าร่วม จำนวน 79 รูป ระหว่าง วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 รวม 15 วัน ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ เพศชาย เข้าร่วมโครงการฯรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2562 ค่ะ ท่านที่สนใจสามารถปริ้นใบสมัครตามรูปภาพที่แนบมานี้ค่ะ
ไม่พบฟีด