องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น (Application) ชื่อ "ฟาร์ม D" ซึ่งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกษตรกรได้ใช้
เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 579 7554 ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
ไม่พบฟีด