องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด