องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตาบอดของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด