องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด