องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที้วไป สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนด
รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ค่ะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด