#งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบาน ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด