งานประชาสัมพันธ์ อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด