องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง