องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับท่านที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ หมายเลขโทรศัพท์ 054-451-335 ภายในวันที่ 1-15 กันยายน 2563 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้