อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (โรงรับจำนำ) ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (โรงรับจำนำ) ตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เบอร์โทรศัพท์ 054079898 รายละเอียดปราฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด