อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ในเวลา 06.00 น.- 23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2111 1144
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด