อบต.เชียงบานขอประชาสัมพันธ์ มาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
เริ่มยื่นแบบบัญชีรายชื่อออนไลน์ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยเข้าไปที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇👇
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด