อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 52 ตามหนังสือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิวา คำแสน และอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด