อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ