อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำช่วงฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว225 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
** กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
**โดยกำหนดแนวคิดหรือTheme สำหรับการรณรงค์ปีนี้ คือ New Normal ... New Landmark ... "Drown No More" วิถีใหม่..พื้นที่ใหม่..ไม่เสี่ยงจมน้ำ
** ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำแบบออนไลน์ฺ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ป้องกันจมน้ำ.com