องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

Profile

 

ที่อยู่ : 168 หมู่ 9, ถนนพะเยา-เชียงคำ, ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, 56110 56110

โทรศัพท์: 054 452

 

ไม่พบฟีด