องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง กำหนดช่วงห้ามเผาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยกำหนด 90 วัน ห้ามการเผาทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563