ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด