อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.เชียงบาน เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ในท้องที่ตำบลเชียงบาน จำนวน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
 
 
 
 
 
 
 
Chanawin Mangkhalad