วันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.ท.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.17 พัน.4/รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่2 กกล.รส. จว.พ.ย.สย. เป็นประธานฯ พิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนา บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4  ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กำลังพล ร.17 พัน.4,กองร้อย.ตชด.326,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อบต.เชียงบาน และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเชียงบาน เข้าร่วม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด