วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และของดีอำเภอเชียงคำ ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด