วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วยพนักงาน อบต.เชียงบานเข้าร่วม ณ สวนสุขภาพ ๑๐๐ ปี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด