วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.เชียงบานและ สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ประสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด