วันที่ 13 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าร่วมโดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด