วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด