วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานเปิดโครงการปั่นรัก ปันใจ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ส.อบต. ประธานผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน อสม.และพนักงานเข้าร่วมโครงการ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด