วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วย จ.ส.ต.ชัย รวมสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายประจวบ ปัญจจอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน คณะผู้บริการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานและพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาและประกอบพิธีระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละ ฯ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด