วันที่ 13 ตุลาคม​ 2563 เวลา 07.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานและพนักงานส่วนตำบล อบต.เชียงบานร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี และมีตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ​ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 
ไม่พบฟีด