วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563 นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล อบต.เชียงบานได้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ โครงการร้อยใจรักษ์ (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ไม่พบฟีด