พิมพ์
หมวด: กิจกรรม
ฮิต: 18
อบต.เชียงบาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานในพิธี