วันที่ 29 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการถ่ายทอดการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฎร์อนุกูล) โดยมีนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นประธานในพิธีและ ได้รับเกียรติจากคุณแม่อิ่นแก้ว ใจกล้า พร้อมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งมอกมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดการทำตุงล้านนาให้กับเด็กนักเรียนค่ะ