อบต.เชียงบาน ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลเชียงบาน เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ตามกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565" ซึ่งจัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด