อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พย 0023.9/ว133 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565
Attachments:
Download this file (2571020220601032235.pdf)2571020220601032235.pdf[ ]5120 kB
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด