องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว 907 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด