วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สอบเคสเด็กในครอบครัวยากจนพื้นที่ตำบลเชียงบาน จำนวน 11 ราย
***งานพัฒนาชุมชน อบต.เชียงบาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด