อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย0318/ว918 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด