อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่พย0023.9/ว479 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 
 
ไม่พบฟีด