อบต.เชียงบาน ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่น่าสนใจ ส่งคลิปเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา"