อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการปิดการใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะ และแผนการดำเนินการลบข้อมูลระบบหมอชนะ