วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ณ บริเวณลำน้ำร่องเขียว บ้านปางวัว หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีท่านทศพร หอมนาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านปลัดเชาวน์ หายทุกข์ ปลัด อบต.เชียงบาน /ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/คณะผู้บริหาร อบต.เชียงบาน/ สมาชิกสภา อบต.เชียงบาน/ กำลังพลจากกองพันทหารราบที่๔ กรมทหารราบที่๑๗ / กำลังพลจากกรมทหารพรานที่ 31 และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเชียงบาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
 
 
 
 
ไม่พบฟีด